Bersabar dan Berlemah Lembutlah Dalam Menghadapi Manusia